Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Archive for syyskuu 2013

Pitelen käsissäni kirjaa. Ihan arkipäiväinen asia informaatikolle, mutta tällä kertaa kirja on erityinen: Laurea-kirjastolaisten yhteistyönä kirjoittama kirja on juuri valmistunut. E-versio kirjasta ”Tarinoita mahdollisuuksista ja moninaisuudesta. Laurea-kirjaston arkea” löytyy Laurean julkaisuista.


Mikä kirja ja miten tähän on tultu?

Projekti alkoi keväällä 2012, jolloin päätimme kirjoittaa yhteistyönä kirjan kirjaston toiminnasta. Oman työn ja asiantuntijuuden läpinäkyväksi tekeminen, proaktiivinen toiminta tiedon luomis- ja välittämisprosessissa ja kehittävä ote omaan työhön ovat osa Laurea-kirjaston pitkäjänteistä tavoitetyöskentelyä. Laureassa nykyinen kirjastotyö on asiantuntijatyötä, jossa kirjasto on integroitunut osaksi organisaation eri toimintoja. Integroituminen ja roolin muutos on tapahtunut arjessa pikkuhiljaa melkeinpä huomaamatta. Siksi oli syytä tehdä välitilinpäätös ja koota yksiin kansiin millaisten moninaisten asioiden parissa työskentelemme ja millaista osaamista meillä kirjastossa on.  Lisäksi kirja on tyylipuhdas esimerkki siitä, miten kirjasto toteuttaa työssään Laurean pedagogista kehittämispohjaisen oppimisen mallia (LbD-malli, Learning by Developing). Julkaisuprosessista oppii parhaiten kokeilemalla itse ja samalla voi kehittää omaa työtään. Artikkeleiden valmistuttua keräsin kollegoiltani palautetta kirjoittamisesta, ohessa muutamia ajatuksia kirjoittamisesta jälkikäteen.

writing is thinking on paper


Aiheen valinta – mielenkiinnon kohteita ja ajankohtaisuuksia

Jokainen kirjoittaja sai valita kirjoittaako artikkelin itsenäisesti vai yhteistyössä kollegan kanssa. Artikkelin aihe valikoitui oman mielenkiinnon pohjalta, läheltä omaa asiantuntijuutta tai oman työn ongelmakohdista, mitä oli luontevaa kirjoittaa ja pohtia. Esimerkkinä tästä kokemukset uuden e-aineiston hankintamallin haltuunotosta, miten käyttäjäkyselyn tulokset muuntuvat raakadatasta palvelun laadun konkreettiseksi parantamiseksi tai millaista on irrottautua normaalista arkityöstä hetkeksi hanketyöskentelyn pariin. Artikkelien aiheet valikoituivat myös ajankohtaisen luonteensa vuoksi: mikä on ammattikorkeakoulukirjastojen rooli rinnakkaistallentamisessa tai miten Laurea-kirjasto verkostoituu kansainvälisesti.


Kirjoittamisen ongelmakohdat: tyhjän paperin kammo, jumitus ja karaistuminen punakynän jälkeen

Osalla meistä oli kokemusta artikkelien julkaisemisesta ammatillisissa ja tieteellisissä lehdissä, toiset olivat laatineet blogikirjoituksia ja toisille edellisestä kirjoittamiskokemuksesta oli kulunut tovi aikaa. Kirjan tyyli ammatillisena tekstinä antoi enemmän liikkumavaraa kuin tieteellinen kirjoittaminen.

Aloittaminen on aina vaikeinta. Tyhjän paperin kammon koki itse kukin vuoron perään. Sanat sakkasivat mielessä, tekstin jäsentely tuntui haastavalta ja työpöydän siivoaminen tuntui yllättävän tärkeältä just-nyt. Ne asiat, jotka ovat tuttua tutumpia arkipäivisin, olivat yllättävän vaikeita pukea sanoiksi. Toisaalta oman työn ajatteleminen, mutustelu ja palastelu toivat uudenlaista näkemystä ja reflektointia – ja ennen kaikkea uusia ajatuksia. Jumittamisen lisäksi päänvaivaa aiheutti ajanpuute. Meillä oli mahdollisuus muutamaan etätyöpäivään artikkelin kirjoittamiseksi. Käytännössä tekstin muokkautuminen lopulliseen muotoonsa vaati sukkulointitaitoja muiden työtehtävien ja kirjoittamisen välillä.

Kuva: Nic McPhee

Kuva: Nic McPhee

Projektin aikana oppi, että kirjoittaminen edellyttää hyviä istumalihaksia ja tekstin jalostamiseen paneutumista. Työkaveriani lainatakseni: ”Oppi hiomaan ja kirjoittamaan uudelleen ja uudelleen.”  Taitavinkaan kirjoittaja ei tuota valmista tekstiä yhdellä istumalla. Esimerkiksi kollegani oli kirjoittanut konferenssiesityksensä abstraktin 12 kertaa puhtaaksi ennen kuin se oli täyttänyt omat ja arvioitsijoiden vaatimukset.

Palautteessa oli ilahduttavaa kuulla työkavereiltani, että kirjoittamisen pelko väheni projektin aikana ja usko omaan kirjoittamiseen vahvistui. Kävi myös ilmi, että omaa tekstiä oli ensiksi vaikea näyttää muille ja ottaa vastaan palautetta ja kehittämisehdotuksia. Ensimmäisellä kerralla punakynän tekemät korjausehdotukset oman tekstin seassa aiheuttivat suorastaan hetkittäistä puistatusta. Pian kuitenkin huomasi, että muiden kommentit kantoivat artikkelia eteenpäin.

Lukuisten versioiden ja kirjaston ulkopuolisen vertaisarvioinnin jälkeen oli vielä jäljellä kielentarkistus. Pisteet ja pilkut laitettiin oikeille paikoilleen ja hassut sanajärjestykset korjattiin ojoon. Artikkeli oli valmis.


Toimittajan näkökulmasta: kommentointia, oikolukemista ja fonttikoon viilausta

Roolini kirjan toisena toimittajana opetti minulle paljon kirjoittamisen lisäksi julkaisuprosessista ja ennen kaikkea siitä, miten hienojen ammattilaisten kanssa työskentelen päivittäin. Toisten artikkeleita oikolukiessa ja kommentoidessa näki, kuinka paljon asiantuntijuutta ja osaamista meillä on. Yhteisessä kirjoittamisprojektissa oppi nöyryyttä tekstinsä edessä ja tekemään kompromisseja. Työ opetti minulle, kuinka paljon valmiin kirjan editoimiseen menee aikaa: esimerkiksi ulkoasun suunnitteluun, otsikointiin ja taulukoiden asetteluun. Myötätunto kasvoi ja empatia saavutti uuden tason opiskelijoita kohtaan, jotka painivat opinnäytetöidensä loppuvaiheessa samojen asioiden kanssa.  Meillä oli onni työskennellä läheisessä yhteistyössä julkaisusuunnittelijan kanssa, joka jaksoi tsempata projektin edetessä, ja jolta opimme paljon.


Mitä jäljelle jää?

Kirjastotyön arki on hetkittäin siitä epäkiitollista, että konkreettinen tulos jää useimmiten näkymättömäksi. Onnistumisen hetket ovat muistikuvia hyvistä asiakaskohtaamisista, kiitoksesta kollegalta tai hyvä fiilis opinnäytetyönohjauksen jälkeen. Siispä on palkitsevaa saada oma teksti valmiiksi ja saada käsiinsä jotain konkreettista, johon on antanut panoksensa – julkaistu kirja.

Lopuksi vielä: koska kirjastolaiset rakastavat stereotyyppisesti asioiden määrittely ja kategorisointia, en voi olla sortumatta tähän helmasyntiin. Erään määritelmän mukaan: ”Hiihto, ampumahiihto, pyöräily, kestävyysjuoksu, kävely, suunnistus, hiihtosuunnistus ja triathlon ovat esimerkkejä kestävyyslajeista, joissa niin harjoitus- kuin kilpailusuorituksetkin ovat pääasiassa pitkäkestoisia. Erityisesti pyöräilyssä ja juoksussa tarvitaan kuitenkin myös nopeutta ja kirikykyä.”

Määritelmä pätee muuten tasan tarkkaan kirjan kirjoittamiseen, kokeilkaa vaikka!

Kirja

Read Full Post »

IFLA2013_logoElokuussa 17.-23.8. Singaporessa järjestettiin IFLA:n 79. maailmankonferenssi WLIC2013. Tässä lyhyt kooste viikosta.

Sinikka Sipilä IFLA:n presidentiksi Sipila1

Suomalaisesta näkökulmasta tärkeintä Singaporessa oli Sinikka Sipilän astuminen IFLA:n presidentiksi. Sipilä on Suomen kirjastoseuran toiminnanjohtaja ja hänet on valittu tehtävään vuosille 2013 – 2015. Puheenjohtajakauden teemana on Strong Libraries – Strong Library Associations, lause joka virkaanastujaisvastaanotolla Jukka Relanderin puheessa muuttui erittäin voimakkaaksi R:ksi. Itseni on valittu Sipilän tukiryhmään ja kiinnostuneena odotan tulevaisuudelta tehtäviä.

technologies
IFLA Trend Report – Onko kirjastoilla vielä tulevaisuutta?

Singaporessa 19.8. julkistettiin keskeinen väline kirjastojen tulevaisuustyöskentelyyn: IFLA Trend Report. Trendejä on ollut hahmottamassa iso joukko talouselämän ja oikeustieteen asiantuntijoita, yhteiskuntatieteilijöitä, opettajia ja tekniikan alan tutkijoita. Asiakirja piirtää suuria linjoja ja tarjoaa näkökulmia kirjastojen kehittämiselle, mutta  tarina kulkee varsin korkealla tasolla: Käytännön pohdinta kirjaston mahdollisuuksista on tehtävä paikallisesti. Täältä löytyy ilmiöitä havainnollistava esitys.

5 päätrendiä: i6

1. Uusi teknologia sekä laajentaa että rajoittaa pääsyä informaatioon: Informaatiolukutaidon merkitys kasvaa, mutta samalla kasvaa tietoon pääsyn rajoittaminen taloudellisin perustein. Tästä hyvä esimerkki on esim. Elsevierin lisenssihintojen kasvu.

2. Verkko-opetus demokratisoi ja hajauttaa oppimista: Vapaiden ja avointen oppiresurssien (OER & MOOC) avulla koulutuksesta ja elinikäisestä oppimisesta tulee halvempaa, helpompaa ja saavutettavampaa kaikille, mutta toisaalta muodollisen koulutuksen merkitys vähenee ja oppimisen paikallisuus uhkaa kadota.

3. Yksityisyyden ja tietosuojan rajat määritellään uudelleen: Yhteiskunnan ja yritysten keinot seurata kansalaisten tietoliikennettä ja profiloida heitä laajenevat. Tästä seuraa yksityisyyden suojan, digitaaliseen jalanjälkeen ja kansalaisluottamukseen liittyviä ongelmia.i5 Tästä aiheesta FAIFE:n erinomaisista esityksistä löytyy paljon asiaa.

4. Verkottunut yhteiskunta kuuntelee ja antaa oman äänen kansalaisille ja uusille ryhmille: Sosiaalisen median myötä kansalaisliikkeitä syntyy yhä enemmän ja niiden vaikutusmahdollisuudet laajenevat perinteisten poliittisten liikkeiden kustannuksella.

5. Uusi teknologia muuttaa globaalia tietotaloutta: Mobiililaitteista tulee tärkein väline informaation, sisältöjen ja palvelujen käytössä sekä yhteiskunnallisessa osallistumisessa missä tahansa maailmaa.

E-lainausperiaatteilla homma kuntoon kirjastoille?  I2

Singaporessa julkistettiin uusi säköisen lainaamisen periaatteisto IFLA Principles for Library eLending. Periaatteisto on väline e-kirjaneuvotteluihin sekä kirjastojen omaan työskentelyyn.

Periaatteet ovat lyhykäisyydessään seuraavat:

  1. Kirjaston tulee voida hankkia mikä tahansa kaupallisesti saatavilla oleva e-kirja ilman embargo-aikoja.
  2. Kirjastolla tulee olla pääsy e-kirjoihin järkevillä käyttöehdoilla ja kohtuulliseen hintaan.
  3. E-kirjojen hankkimisehtojen täytyy pitää sisällään kansallisten lakien määräämät kirjastotoimintaan kohdistuvat tekijänoikeudet ja –rajoitukset.
  4. Kirjastoille tarjottujen e-kirjojen tulee olla riippumattomia alustasta ja niiden tulee olla asiakkaille saavutettavia
  5. E-kirjapalveluiden tulee tarjota käyttäjälle yksityisyydensuoja.

Asiakkaiden osallistamiseen apuvälineitäI3

IFLAssa oli useampi mielenkiintoinen esitys asiakkaiden osallistamisesta. Vantaan Katariina Ervasti, Minna Saastamoinen ja Marko Nissinen kertoivat Hakunilan kirjastotilan uudistamisesta kierrättämällä vanhoja materiaaleja ja rakentemalla itse yhdessä asiakkaiden kanssa. Paperi kannattaa lukea läpi ja miettiä, voisiko samaa workshop-mallia soveltaa omassa kirjastossa. Toinen vilkaisemisen arvoinen paperi on Ulla Pötsösen arviointimenetelmä asiakkaiden osallistamisen tasoon: Osallistumisen portaat.

Mielenkiintoinen esitys oli myös Elina Kariojan How to evaluate libraries’ sustainability? An approach to an evaluation model and indicators. Laureassa viime syksynä harjoittelijana ollut Elina palkittiin esityksen aiheeseen liittyneestä opinnäytetyöstään.  IFLA:ssa kestävä kehitys ja vihreän kirjaston suuntaviivojen luominen on vielä alussa.

Mitä jäi käteen?i7

IFLA:n työ kirjastojen ja kansalaisten tiedonpääsyn puolesta antaa voimia omaan työhön. Kollegoihin tutustuminen niin naapurista kuin toiselta puolelta maailmaa on elämän parhaita kokemuksia. Erityisesti mieleen jäi IFLA:n beach partyssä yhteinen teehetki Lähi-idästä tulevien kollegoiden kanssa.

Trend Report tulee omaksi lukemistoksi ja toivottavasti ensi kevään Laurea-kirjaston tavoitetyöskentelyn välineeksi.

Mikä on IFLA?

 

 

Read Full Post »

Leppävaaran opiskelijat tekivät tänä keväänä kirjastoaiheisia julisteita kurssilla Advanced image editing 01393. Edellisvuosien tapaan julisteista järjestetään äänestys ja paras palkitaan. Äänestysosio löytyy tämän jutun lopusta.

Julisteiden vaihtoehtoiseksi teemoiksi oli annettu seuraavat:

  • Leppävaaran kirjaston teehuone eli ilmainen teetarjoilu opiskelijoille. Näkökulmana teen ja kirjallisuuden liittyminen yhteen (10 kpl julisteista).
  • E-aineistojen helppokäyttöisyys kotikoneelta (1 kpl julisteista).

Julisteet löytyvät Leppävaaran Laurea-kirjaston seinältä numeroituna. Äänestää voi paikan päällä tai tämän artikkelin lopussa 15.10. asti. Tervetuloa äänestämään!

Tässä äänestettävät julisteet: 

1tea

1. Is it tea o’clock yet?

2Nelli

2. Muista meidät!

3make_tea

3. Make tea not war

4teahotfresh

4. Tea – hot and fresh

5.jpg

5. Tea is liquid wisdom

6Need_a_break

6. Need a break?

7take_a_brake

7. Take a brake

7.jpg

8. Tea, the potion of love

9Everybody_needs

9. Everybody needs a tea moment

9.jpg

10. Make tea – it opens your mind

11.jpg

11. Make tea – it revives you

Edellinen kirjastojulistenäyttely ja -kilpailu pidettiin vuonna 2010. Parhaita julisteita löytyy vieläkin kirjaston seiniltä.

Read Full Post »

%d bloggers like this: