Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Archive for tammikuu 2015

Laurea-kirjasto oli mukana koordinoimassa eNNI II -hanketta (Valtakunnallinen hanke lakisääteisen sähköisen potilaskirjaamisen opetuksen kehittämiseksi) vuosina 2009 – 2010. Hankkeessa oli mukana 21 informaatikkoa ja 43 hoitotyön opettajaa. Hankkeeseen osallistui 19 ammattikorkeakoulua ja 38 työelämän organisaatioita.

KansiLohjan yliopettaja Elina Rajalahti väitteli marraskuussa 2014 Itä-Suomen yliopistossa. Väitöksen aineisto on kerätty juuri eNNi-hankkeeseen osallistuneilta. Väitöskirjan nimi on Terveysalan opettajien tiedonhallinnan osaamisen uudistaminen.

Ammattikorkeakoulukirjastojen informaatikot työskentelivät hankkeessa yhdessä koulutuksen ja työelämän kanssa moniammatillisissa työryhmissä. Mukana oli sairaanhoitajia, hoitotyön opiskelijoita ja opettajia. Hankkeessa analysoitiin hoitotyön dokumentoinnin työtapoja, tunnistettiin kehittämistarpeita ja luotiin uusia näyttöön perustuvia toimintatapoja. Informaatikoiden vastuulla oli hankkeen suunnittelun lisäksi ohjata muita osallistujia tiedonlähteiden ja tietokantojen pariin – etsimään tieteellistä, tutkittua tietoa, näyttöä.

Väitöstutkimuksessa tiedonhallinnalla tarkoitetaan tieto- ja viestintäteknologian käytön mahdollisuuksia tietojen keräämisessä, käsittelyssä, muokkaamisessa, siirrossa, arkistoinnissa ja viestimisessä. Tutkimuksen tavoitteena on ollut mm. tuottaa terveysalan opettajien tiedonhallinnan osaamisen kehittymisen ja osaamisen malli.

Terveysalan opettajien riittävän osaamisen saavuttamiseksi Elina Rajalahti suosittelee seitsemää asiaa. Katsokaa kohtaa kolme sivulla 111:

Tiivistetään yhteistyötä terveysalan opettajien ja kirjastojen informaatikkojen välillä, jotta terveysalan opettajien tiedonluku- ja tiedonhankintaosaaminen ja sen jatkuva kehittäminen voidaan varmistaa.

Nyt yhteistyöhön!

Muuta eNNI-aiheesta:

(Jo)hanna Lahtinen:
Jaetun opettajuuden haasteet: kirjaston, opetuksen ja työelämän yhteistyö hoitoalan koulutuksen hankkeessa.
Informaatiotutkimus: Vol. 33, Nro. 4 (2014).

 

Erja H.

Read Full Post »

%d bloggers like this: