Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Archive for the ‘hankkeet’ Category

Kun työskentelee Laurea-kirjastossa, voi yhtenä kauniina päivänä huomata opettelevansa kansainvälistä yhteistyötä Jacassa, Espanjassa.

Miksi Espanjassa?
Lohjan hoitotyön koulutusala pyysi informaatikon mukaan Social Media & Adult Training –projektiin (SMAT).  Tämä kuuluu pienenä osana Euroopan unionin Elinikäisen oppimisen ohjelmaan (Lifelong Learning Programme, LLP) . Lohjalta meitä oli 16.-21.10.2012 matkassa neljä laurealaista ja kaksi koulutuksen koordinoijaa HUS Lohjan sairaaloista.

Mitä varten?
Tarkoitus on edistää sosiaalisen median käyttöä aikuiskoulutuksessa. Mukana on aikuiskoulutusorganisaatioita kahdeksasta maasta: Saksasta, Espanjasta, Iso-Britanniasta, Turkista, Puolasta, Romaniasta, Bulgariasta ja Suomesta. Toisissa somen käyttö on vähäistä, toisissa vilkasta. Lähtöoletuksena on, että somea käytetään enemmän vapaa-aikana kuin opiskelun apuna ja eri lailla eri maissa. Projektin aikana opimme toisiltamme uusia käytänteitä ja tuotamme verkkoon opetusmateriaalia somen käytöstä.


Mitä tehtiin?
Projekti käynnistettiin Jacan aloitusseminaarissa. Tutustuimme toisiimme, esittelimme omaa taustaamme organisaatioina ja aikuiskouluttajina. Mukana oli erilaisia kouluja ja järjestöjä. Projektin pääkoordinaattori on Iberica, saksalainen kielikoulu.

Projekti käynnistettiin sopimalla tarkasta aikataulusta ja töiden jakamisesta. Yksi maapari laatii logon, toinen valmistelee projektin laadunvarmistuksen. Suomalaiset saivat tehtäväkseen yhdessä romanialaisten kollegoiden kanssa laatia kyselyn sosiaalisen median käytöstä. Kysely somen käytöstä vapaa-ajan ja työn kontekstissa toteutetaan jatkossa jokaisen osallistujamaan omassa organisaatiossa.


Mitä jäi nyt käteen?
Jotkut osallistujat ovat jo tehneet yhteistyötä jossain muussa EU-projektissa. Heiltä opimme, miten tällaisissa projekteissa toimitaan ja miten olla jämpti oikealla tavalla. Oli hauska kohdata aikuiskouluttajia eri puolelta Eurooppaa ja huomata, että käsittelemme samanlaisia asioita joka maassa. Oli tekemisen meininkiä.


Mitä jäi erityisesti mieleen?
Paluumatka Jacasta Barcelonaan Pyreneiden vuoristotiellä kaatosateessa ja ukkosessa oli aika jännä, kun bussikuski ei selvästikään nähnyt montaa metriä eteensä ja menomatkasta muisti, että siellä kaiteen takana on jyrkänne.


Erja H.

Read Full Post »

Suomen VirtuaaliAMK -verkosto otti yhteyttä Laurea-kirjastoon syksyllä 2010 ja tiedusteli, josko Laurea-kirjastolla olisi intressiä lähteä ESR-rahoitteiseen hankkeeseen rakentamaan nettiin seksuaaliterveyden oppimisympäristöä. Vaiheiden kautta esimies päätyi kysymään minua osatoteuttajan (virallinen ilmaisu tässä yhteydessä) edustajaksi tuottamaan oppimisympäristöön informaatiolukutaitovälineet. Kun työarki on kiireistä asiakaspalvelua ja muuta kirjaston perustyötä, niin tällaiseen tarjoukseen voi vain tarttua.

Matkan varrella hankkeeseen lähteminen on osoittautunut oikeaksi valinnaksi. Se on tuonut työhön paljon iloa, innostusta, oivan mahdollisuuden informaatikon ammattitaidon päivittämiseen, oman arkityön tarkastelun etäältä. Oman työn lomassa hankkeelle työskentely koettelee väistämättä työkaverin joustavuutta, kiitos Minnan ja Ainon.  Irrottautuminen työarjesta pariksi kuukaudeksi keväällä 2012 on ollut luksusta sekä itselle että varmasti myös työtoverille. Tämä on ollut mahdollista sijaisen voimin.

VirtuaaliAMK-verkoston, Laurea-kirjaston ja Jyväskylän amkin lisäksi hankkeen muiksi osatoteuttajiksi tulivat HIV-tukikeskus, Turun, Keski-Pohjanmaan, Lahden ja Hämeen amkit, Helsingin Diakonissalaitos sekä Sexpo-säätiö. Verkostoituminen näiden muiden toimijoiden kanssa on ollut antoisaa. Oman rikkautensa on tuonut työskentely alan lehtorin kanssa – terveiset Maijalle Jyväskylän amkiin. Yhteyttä on pidetty lähitapaamisilla, webinaareissa, ACP-kokouksissa, s-posteilla. Hanketta on esitelty sairaanhoitajapäivillä, Eduka-messuilla. Hankkeelle on perustettu oma nettisivusto, jossa voi seurata hankkeen vaiheita. Laureassa on oma Repo-hankerekisteri, josta löytyy kaikki Laureassa päättyneet ja parhaillaan käynnissä olevat hankkeet, siis myös AYVOT – Avoin Yhteisöllinen Virtuaalinen Oppimisympäristö.

Kansallisella tasolla hankkeessa on useita toimijoita, mutta hanke työllistää omassa organisaatiossakin useita henkilöitä: organisaation johdon, johdon sihteerin, oman esimiehen, talouspalvelun ammattilaiset, hankerekisterin ylläpitäjät, yksikön hankevastaavan. Toisen työajan ja työpanoksen kunnioittamiseen ja työrauhan antamiseen havahtuu aika pian. Täyttämällä asiakirjat huolellisesti ja ajallaan, tekemällä saamistaan ohjeista muistiinpanot, opettelemalla käyttämään asiakirjasalkkua muovitaskuineen – kiitos Erjalle vinkistä – helpottaa monen munkin ihmisen työarkea. Seuraavassa hankkeessa osaan nämä kaikki tosi hyvin :).

Hankkeen aiesopimus allekirjoitettiin syksyllä 2010. Oma työskentelyni hankkeessa alkoi aktiivisesti keväällä 2011. Työ oli alussa aiheeseen perehtymistä, sisällön suunnittelua, alustojen testaamista. AktiiviElg ja Fronter tulivat tutuiksi. Kokopäiväisesti hanketyöskentelyyn siirtyminen on vienyt asiaa huimasti eteenpäin. Kesäkuun 2012 vertaisarviointi vahvisti valittua suuntaa Kirjasto-osuuden sisällöstä – informaatiolukutaidon palikat alkoivat asettua kohdilleen. Heti kun oma työskentelytapa ja oma työajankäyttö hankkeessa alkoi hahmottua, uskalsi päästää irti normaalista päivätyöstä ja pääsi hankkeen imuun. Terkossa oli aina sama loossi aamulla tyhjänä minun levittäytyä tavaroineni omaan rauhaani.

Muusta oppimisympäristön sisällöstä tässä vaiheessa vain sen verran, että ympäristöä rakennetaan Moodle –alustalle. Intensiivinen työskentely sisällön parissa jatkuu vuoden 2012 loppuun. Ympäristö avataan netissä alkuvuodesta 2013. Ympäristöstä tulee autenttinen ja geneerinen. Se on siirrettävissä mihin tahansa aihealueeseen. Käyttäjiä ovat aiheesta kiinnostuneet kansalaiset, opiskelijat, jotka suorittavat opintoja sekä alan opettajat. Ympäristö mahdollistaa vertaistuen ja elinikäisen oppimisen.

Alussa hanke näytti asiakirjojen hallinnoinnilta. Mikä on Pääkirja? Miltä näyttää Pääkirjan avain? Miten täytetään Tiivistelmä-lomake? Kuka minkäkin dokumentin allekirjoittaa, mistä otetaan kenellekin kopio ja kenelle mistäkin asiakirjasta lähetetään alkuperäinen. Näitä pääjohtajan allekirjoittaman Maksatushakemuksen liitteiksi tulevia asiakirjoja on maksatuskauden päätyttyä kuukausi aikaa kerätä ja täyttää ja postittaa hankkeen organisoijataholle. AYVOT-asiakirjat –kansio tietokoneen työpöydällä on helmi :).

Oma kiva juttunsa hankkeessa on ollut se, että on voinut selata ja lukea aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. Vuodelta 2010 olevat julkaisut alkavat tuntua vanhoilta. Tekisi mieli kurkistaa tulevaisuuteen.  Pari seikkaa on muodostunut tienviitoiksi ohjaamaan hankearjen suuntaa: sopimuksen muistaminen  – mitä on kirjattuna omaksi vastuutehtäväksi hankkeessa, päiväkirja – alusta saakka päiväkirjan pitäminen työn etenemisestä, omista fiiliksistä, kirjallisuusvinkeistä sekä säntillinen päivittäinen työajanseuranta. Silloin tällöin voi miettiä sitäkin, miten karttuvaa osaamista voi hyödyntää omassa työssä ja työyhteisössä.

Lisätietoja hankkeesta:

Hannele K.

Read Full Post »

Researchers’ Night and the European Corner together with Laurea Library

Laurea arranged an event Researchers’ Night (RN) in Laurea Tikkurila. What was this event on 23.9.2011? It is an event aiming at bringing researchers and research (eg. methodology, results) close to the general public. The EU funded event is based on the EU Commission’ initiative including an aim to help, for example students, learn how to build careers in the field of research.  This year the event was concurrently in 320 different cities across Europe. The European Commission Research and Innovation site states: “its main objective is to reveal scientists and science in a relaxed and friendly atmosphere.” Since 2006 RN has been a self standing action within the Marie Curie Actions.

Laurea students and researchers participated in organizing the event, also other scientists from eg. the “Science amusement park” Heureka were present. The programme was not entirely restricted to scientific matters; the Finnish music and arts scene was also included with musical performances and drama. Companies co-operating with Laurea Tikkurila were: Heureka, Berner Oy, Dr. Hauschka, Goldwell, Lavera, Unilever and Sydänliitto. We representing degree students of tourism in Laurea Kerava organized a European Corner and co-operated with Eurooppatiedotus and Finnish Tourist Board (MEK).

So how were we involved? Laurea Library wanted to participate in the event. In addition to the library being open they wanted to work with students, and the idea of organizing the European Corner as project work together with information specialist Kaisa Puttonen from Kerava came up.

The story of the European Corner is the following. The European Union wants to disseminate information to the public in the RN events. In order to get this EU-material, we contacted the Europe Information Centre in Helsinki, which is under the Finnish Ministry of Foreign Affairs. In a way, it was rather cool for us students to be able to go and visit such a place, and to do “business” with them. The crucial questions and ideas in our mind at the Centre were: what materials do we want, how will the stand look like, and what is our overall approach when bringing forward the European corner to the visitors in the event.

We decided to bring forward the fact that we are tourism students, studying in the field of travelling, leisure and business and build the European perspective from that. Kaisa agreed that presenting the point of view of research in the tourism field in the European Corner was a good idea.  After all, it is new for most how to begin doing research in tourism and what points you can search in the field. To show this to the public, we had covers of thesis with a wide range of topics on a board. We also contacted information specialist Kirsi Suni in MEK (the Finnish Tourist Board). She sent us examples of their research papers to be put on display, and their magazine called “Matkailusilmä” (in English the Travel-Eye), which was nice to hand out to those visiting our stand. We also had the MEK website open on the computer in our stand, and we talked about it with people a lot as well.

We had plenty of room for the European corner. There were two boards and three tables, a large, small and tall one. We had almost everything from EU-balloons, miniature EU-rights booklets to Marie Curie-badges and EU-recipe booklets to hand out. The two big boards were designed so that the research would be highly visible. We can say that the European corner was colourful and caught the attention of visitors.

 All in all, the event was very different for us since this time we were the organizers. It always reveals a new side when you can look behind the curtains. Being in the role of the organizer is a great learning process and a wonderful opportunity to find out new things about yourself. Without events like these, the studying process in the field of tourism would be very different. Thanks to the Laurea learning by developing (LbD) system, students can learn to plan from the beginning, and then proceed with the plans to carry out projects in practice. That is an experience you don’t get from books.

A blog post by Roosa Matilainen and Mira Rönnberg, tourism degree students from Laurea Kerava

Read Full Post »

Lillebaeltin yliopiston Vejlen yksikön ja sairaalan väkeä lensi syyskuussa Tanskasta Lohjan Laureaan tapaamaan yhteistyökumppaneita, kirjaston, sairaanhoitajakoulutuksen ja sairaalan väkeä. Informaatikko Erja Huovila vieraili puolestaan kevättalvella Tanskassa yhdessä Lohjan Laurean henkilökunnan kanssa. Tämä vierailu poiki uusia yhteistyökuvioita Lohjan ja Vejlen välille.

Miten Lohjan Laurean opiskelijoiden, informaatikon ja opettajien avulla sairaalan hoitajat kehittävät omia työkäytäntöjään? Syyskuulaana tiistaina tanskalaiset vieraat kuulivat ja näkivät esityksiä hankkeissa oppimisesta. Seminaari lähetettiin tietokoneitse suorana Tanskaan. Konkreettisesta LbD-mallisesta työskentelystä kertoivat niin opiskelijat, apulaisosastonhoitaja kuin opettajakin. Informaatikkona esittelin tiedonhallintataitojen kehittämistä; opettaja, informaatikko ja sairaalan edustaja suunnittelevat hanketta yhteisvoimin.

Informaatikkokollega Anders oli Vejlessa kokeillut laurealaista mallia ohjata sairaanhoitajaopiskelijoita yhdessä opettajan kanssa ja pitänyt tätä innostavana ja kaikkia osallistujia tukevana. Hän oli kiinnostunut sekä sairaalassa että Laureassa käytössä olevista tietokannoista. Jotta olisimme saaneet vierailupäivien aikana näyttöön perustuvaa tietoa (evidence based knowledge), kipaisimme kunnon kirjastolaisina Lohjan Laurea-kirjaston kautta kaupungikirjastoon ja Leppävaaran Laurea-kirjastoon . Kaikkialla oli tarjota ystävällinen hymy ja englanninkielinen esite. Pohjoismainen yhteistyö tuntui oikein mukavalta.

Erja H.

Read Full Post »

%d bloggers like this: