Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Posts Tagged ‘tiedonhankinta’

Erilaiset verkkotyövälineet ovat arkipäiväistyneet kirjastossa kuten muuallakin. Minulla oli mahdollisuus olla mukana tradenomien virtuaaliopetuksessa.  Opetin AdobeConnectin (AC) virtuaalisessa huoneessa opintojaksoa Tiedonhallinta ja viestintä yhdessä tietotekniikan lehtorin Eeva Haikosen kanssa. Virtuaalisessa huoneessa ollaan läsnä kameran ja mikin kautta, alustalla voi mm. jakaa dokumentteja tai näyttöä, keskustella chatissa, näyttää viestejä eli noteja, tuottaa muistioita. Kokemus innosti verkkotyövälineiden käyttöön.   

Virtuaalikurssin suunnitteluun ja opetukseen kuluu aikaa vähintään saman verran, ellei enemmän kuin perinteisen opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen.  Me aloitimme tämän opintojakson valmistelun syksyllä 2010.  Mitä helpommalta ja mukavammalta teksti näyttää lukijalle, sitä enemmän sen hiomiseen on mennyt aikaa. Sama pätee virtuaalikurssiin, yhtenäisyys ja helppo hahmotettavuus vaativat paljon hiomista ja suunnittelua.  Opintojakson sisältö taustamateriaaleineen on Laurean Optima oppimisalustalla. Opetus AC:n virtuaalisessa huoneessa tukevat Optiman materiaalia ja tehtäviä.

AC-istunnot on aikataulutettava tarkasti.  Ruudun takaa keskittyminen on opiskelijoille väsyttävää, ellei tuntiin rytmitetä erilaisia aktivoiva tehtäviä. Opiskelijoiden koneille voi avata itse valitsemansa verkkosivun jolloin varmistuu, että kaikki ovat samanaikaisesti tietyllä sivulla. Esimerkiksi virtuaaliammattikorkeakoulun sivuilla oleva testi omista internetin käyttötaidoista sopi näin toteutettavaksi välipalaksi.

Opiskelijoita voi myös pyytää avaamaan omalle koneelle toisen ikkunan ja näyttää heille AC:n alustalla ns. noteja, joissa lukee tehtävä. Tehtävien käyttö rytmitti hyvin verkon tiedonhankintamahdollisuuksien esittelyä.  Jaoin oman näyttöni kaikille esitellessäni mm. Googlen tarkennettua hakua, Scholaria, Booksia ja kirjaston e-aineistoja. Opiskelijat kävivät välillä toisessa ikkunassa tekemässä lyhyitä kertaavia harjoituksia aiheista.

Muita välipaloja ovat erilaiset pikakyselyt, joissa läsnäolijat valitsevat eri vaihtoehdoista. Vastausten jakautuminen näkyy heti kaikille. Kyllä-ei –tyyppiset väitteet voivat joko johdatella seuraavaan aiheeseen tai varmistaa onko läpikäyty asia ymmärretty, esimerkiksi: olen lukenut e-kirjoja, haen tausta-aineistoa käsitteillä, arvioin löytämääni tietoa kriittisesti.

Tavallisin AC:n käyttötapa lienee dokumentin jakaminen ja aiheesta kertominen. Perustoiminto ei eroa luokkatilanteesta. Virtuaalitavassa opiskelijat voivat viitata ”virtuaalikädellä” ilmaistessaan haluaan kysyä tai kommentoida, lisäksi chat-on koko ajan käytössä. Tämä opetustapa riitti hyvin, kun kävin läpi powerpoint-esityksen avulla lähdeluettelon laatimista.

Vuorovaikutteisin yhteistyön muoto on pienryhmissä työskentely. Opettaja jakaa läsnäolijat eri ”huoneisiin”, jolloin opiskelijat voivat työstää keskenään annettua tehtävää. Tässä opintojaksossa  4-hengen ryhmät miettivät sosiaalisen median hyviä ja huonoja puolia yhteisöviestinnässä. Opiskelijoilla oli mikrofonit ja kamerat, joten he työskentelivät reaaliaikaisesti yhdessä.  Kävimme kurkistamassa ryhmien työskentelyä, mutta keskustelu kävi niin vilkkaasti, ettei meitä kaivattu. Ryhmätyön jälkeen kummankin ryhmän tuotokset jaettiin alustalla ja niistä käytiin koko porukan voimin keskustelua.

Kuten alussa totesin, tekemällä oppii. Informaatikon ja lehtorin yhteisesti toteuttama kurssi oli paras mahdollinen tapa omaksua uusia toimintatapoja. Suunnitteluvaiheessa ideoiden vaihto takasi paremman lopputuloksen, Eevalla oli varmuutta tekniikan käytössä ja AC:n istunnoissa oli mukavaa kun kaksi opettajaa oli verkossa läsnä samanaikaisesti.  Lisäksi tuotantoassistentti Janne auttoi AC:n toimintojen testaamisessa ja mahdollisissa ongelmissa.

Veikkaan, että tulevaisuudessa niin asiakkaiden yleinen ohjaus kuin ennalta suunniteltu opetus tulee siirtymään AC:n tapaisille alustoille, joissa olemme reaaliaikaisessa vuorovaikutuksessa verkon välityksellä.  Uudet muodot tulee nähdä mahdollisuutena sekä asiakaskohtaamisissa että muussa vuorovaikutuksessa. Viime viikkoina olisin mieluummin ollut AC-kokoushuoneessa kuin siirtymässä paukkupakkasilla paikasta A paikaan B.

Read Full Post »

Tuhkapilven pysäyttämä lentoliikenne saatiin eilen laajemmin käyttöön Euroopassa. Suomen yltä pitäisi tänään hälvetä se viimeinen sisukas tuhkapilvi. Euroopan liikennettä on seurattu miljoonissa kodeissa, ja tapahtumien ketju koskettaa tavalla tai toisella miljoonia ihmisiä. Eri maiden mediat ovat seuranneet Eyjafjallajokull tulivuoren purkausta ja sen seurauksia herkeämättä, jolloin tapahtumasta on kertynyt valtavasti tietoa verkkoon.

Veikkaan, että kulunutta viikkoa tutkitaan laajasti erilaisista näkökulmista sekä tutkimuslaitoksissa että opiskelijoiden pro graduissa ja opinnäytetöissä. Verkko tarjoaa opiskelijoille aineistoa, josta ei olisi voitu haaveillakaan muutamia vuosia sitten.

Ajatelkaa, kuinka maantieteen opiskelija saa nyt kerättyä ajankohtaisohjelmista ja uutisista alan asiantuntijoiden reaaliaikaisia lausuntoja. Syvällisempää pohdintaa löytyy asiantuntijoiden blogeista, ja satelliittikuvista voi nähdä tulivuorenpurkauksen eri vaiheita. Tai ajatelkaa, kuinka matkailun opiskelija voisi kerätä matkailijoiden kertomuksia eri maiden uutiskanavien lähetyksistä ja verkkosivuilta. Markkinointiopiskelija voisi puolestaan analysoida keskustelupalstoja ja tutkia, onko eri lentoyhtiöiden bärndeillä vaikutusta suhtautumiseen yhtiöihin tässä poikkeustilanteessa. Toivottavasti eri alojen opiskelijat oppivat hyödyntämään verkon moninaisuutta tiedonlähteenä myös opinnoissaan.

Kaunis kuvakooste Eyjafjallajokull tulivuoresta

EUXTV: These photographs have been made availabel by the Iceland coast guard, NASA and photographers in Iceland which have posted images on the web.

Read Full Post »

%d bloggers like this: